rocketเติบโตต่อไปภายใต้ร่มเงาของมาเลเซียSport betting siterocketTabella blackjackThe best online casinohero deliveryไต้หวันinternet foodpanda
Home / ข่าวสาร /

Rocket Internet ขาย Foodpanda แล้ว

Rocket Internet ขาย Foodpanda แล้ว

12/12/2016 @ 00:41
by marahen
Comments are off for this post.

เจ้าพ่อออนไลน์จอมก๊อบจากเยอรมนี “Rocket Internet” ประกาศขายกิจการบริการสั่งอาหารออนไลน์ Foodpanda ทั่วโลก (รวมไทยด้วย) แก่คู่แข่ง Delivery Hero คาดดีลซื้อขายกิจการจะบรรลุข้อตกลงทั้งหมดในปลายปีนี้ Delivery Hero นั้นเป็นบริการสั่งและส่งอาหารออนไลน์ลักษณะเดียวกับที่ Rocket Internet สร้างชื่อให้ Foodpanda จุดเริ่มต้นของ Delivery Hero คือพฤษภาคม 2011 ในสวีเดน ก่อนจะขยายบริการทั่ว 33 ประเทศในขณะนี้ ทั้งคูเวต ซาอุดิอาระเบีย สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บาห์เรน โอมาน และคาตาร์ในเอเชีย การซื้อขายครั้งนี้ Rocket Internet จะได้รับหุ้น Delivery Hero จากที่เคยลงทุนไปแล้ว 37.7% ซึ่งก่อนหน้านี้ เจ้าพ่อเยอรมนีเคยจ่ายเงินกว่า 586 ล้านเหรียญสหรัฐซื้อหุ้น 30% ของ Delivery Hero เมื่อกุมภาพันธ์ 2015 เป็นไปตามกลยุทธ์ซื้อกิจการสตาร์ทอัปของคู่แข่งที่ Rocket Internet เคยทำมาก่อนหน้านี่ สำหรับ Foodpanda ขณะนี้ให้บริการในกว่า 22 ประเทศ ตลาดหลักคือเอเชียทั้งไทย อินเดีย ปากีสถาน สิงคโปร์ มาเลเซีย ไต้หวัน บังกลาเทศ ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ บรูไน ซาอุดิอาระเบีย สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และอียิปต์ จุดนี้น่าสนใจว่าในรายการประเทศที่ให้บริการ Foodpanda นั้นไม่มีชื่อตลาดใหญ่อย่างอินโดนีเซีย เนื่องจาก Foodpanda เพิ่งตัดสินใจปิดบริการเมื่อไม่นานมานี้เอง ก่อนหน้านี้ Foodpanda เคยเพิ่มทุนกว่า 318 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยรอบหลังสุดมีมูลค่ากว่า 100 ล้านเหรียญที่ได้รับการอัดฉีดจากกลุ่มทุน Goldman Sachs ผ่านการลงทุนในหุ้น series F อยางไรก็ตาม ถือว่าตัวเลขนี้น้อยนักเมื่อเทียบกับ Delivery Hero ที่ได้รับทุน 1.33 พันล้านเหรียญจากการเพิ่มทุน 11 รอบ ทั้งหมดนี้ ในจดหมายประชาสัมพันธ์ระบุว่าการซื้อขายกิจการครั้งนี้จะช่วยลดความซ้ำซ้อนของโครงสร้างบริษัทภายใน Rocket Internet โดยเชื่อว่าการรวมกิจการครั้งนี้จะทำให้ Foodpanda เติบโตต่อไปภายใต้ร่มเงาของ Delivery Hero ที่มา: Rocket Internet   Source: thumbsup The post Rocket Internet ขาย Foodpanda แล้ว appeared first on thumbsup .


Read Continue…. :

419565-foodpanda-twitter

เจ้าพ่อออนไลน์จอมก๊อบจากเยอรมนี “Rocket Internet” ประกาศขายกิจการบริการสั่งอาหารออนไลน์ Foodpanda ทั่วโลก (รวมไทยด้วย) แก่คู่แข่ง Delivery Hero คาดดีลซื้อขายกิจการจะบรรลุข้อตกลงทั้งหมดในปลายปีนี้

Delivery Hero นั้นเป็นบริการสั่งและส่งอาหารออนไลน์ลักษณะเดียวกับที่ Rocket Internet สร้างชื่อให้ Foodpanda จุดเริ่มต้นของ Delivery Hero คือพฤษภาคม 2011 ในสวีเดน ก่อนจะขยายบริการทั่ว 33 ประเทศในขณะนี้ ทั้งคูเวต ซาอุดิอาระเบีย สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บาห์เรน โอมาน และคาตาร์ในเอเชีย

การซื้อขายครั้งนี้ Rocket Internet จะได้รับหุ้น Delivery Hero จากที่เคยลงทุนไปแล้ว 37.7% ซึ่งก่อนหน้านี้ เจ้าพ่อเยอรมนีเคยจ่ายเงินกว่า 586 ล้านเหรียญสหรัฐซื้อหุ้น 30% ของ Delivery Hero เมื่อกุมภาพันธ์ 2015 เป็นไปตามกลยุทธ์ซื้อกิจการสตาร์ทอัปของคู่แข่งที่ Rocket Internet เคยทำมาก่อนหน้านี่

สำหรับ Foodpanda ขณะนี้ให้บริการในกว่า 22 ประเทศ ตลาดหลักคือเอเชียทั้งไทย อินเดีย ปากีสถาน สิงคโปร์ มาเลเซีย ไต้หวัน บังกลาเทศ ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ บรูไน ซาอุดิอาระเบีย สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และอียิปต์ จุดนี้น่าสนใจว่าในรายการประเทศที่ให้บริการ Foodpanda นั้นไม่มีชื่อตลาดใหญ่อย่างอินโดนีเซีย เนื่องจาก Foodpanda เพิ่งตัดสินใจปิดบริการเมื่อไม่นานมานี้เอง

ก่อนหน้านี้ Foodpanda เคยเพิ่มทุนกว่า 318 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยรอบหลังสุดมีมูลค่ากว่า 100 ล้านเหรียญที่ได้รับการอัดฉีดจากกลุ่มทุน Goldman Sachs ผ่านการลงทุนในหุ้น series F อยางไรก็ตาม ถือว่าตัวเลขนี้น้อยนักเมื่อเทียบกับ Delivery Hero ที่ได้รับทุน 1.33 พันล้านเหรียญจากการเพิ่มทุน 11 รอบ

ทั้งหมดนี้ ในจดหมายประชาสัมพันธ์ระบุว่าการซื้อขายกิจการครั้งนี้จะช่วยลดความซ้ำซ้อนของโครงสร้างบริษัทภายใน Rocket Internet โดยเชื่อว่าการรวมกิจการครั้งนี้จะทำให้ Foodpanda เติบโตต่อไปภายใต้ร่มเงาของ Delivery Hero

ที่มา: Rocket Internet

 
Source: thumbsup

The post Rocket Internet ขาย Foodpanda แล้ว appeared first on thumbsup.

Source : Rocket Internet ขาย Foodpanda แล้ว

Share this article